Planul de dezvoltare locală a teritoriului BĂRĂGANUL DE SUD EST, judeţul Călăraşi.

Programul de finanţare, axa prioritară si domeniul major de intervenţie.

  • Programul de finanţare – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
  • Axa prioritară – Axa 4 LEADER ( promovarea iniţiativelor locale de tip Leader )
  • Domeniul major de intervenţie – măsura 431 – „Funcţionarea grupurilor de acţiune locală”, sub-măsura 431.2„ Funcţionarea Grupurilor de Acţiune locală, dobîndirea de competenţe si animarea teritoriului”

Nota de informare

 

proces verbal

lista semnaturi

Raport final de selectie

Raport final de selectie. 2

Erata

 

 În atenţia potenţialilor beneficiari:

Vă informăm că începând cu data de 07.03.2014., sediul G.A.L. "BĂRĂGANUL de SUD EST" se află în localitatea Ştefan cel Mare, str. Şcolii, nr. 32A, judeţul Călăraşi.

 

Calendarul

estimativ de lansare pe sesiuni pentru anul 2015.

 

 

 

Actiuni document
legaturi

 

Leader_Logo

 

European_Union

 

Apdrp